Wednesday, January 24, 2007

Fakta om Digital Living Network Alliance

Digital Living Network Alliance, är kittet mellan apparaterna i hemmet och är därför den förkortning vi kommer att se mest av där hemma. Prylar med etiketten "DLNA Certified" ska kunna upptäcka varandra och koppla ihop sig själva, trådlöst eller via sladdar. Alliansen som bildades 2003, drivs av drygt 200 företag med jättar som Microsoft, Nokia och Sony i spetsen. Saknas gör framför allt Apple, som går sin egen väg.

Förra våren presenterades de första riktlinjerna för DLNA. Än så länge finns det få certifierade prylar - omkring 15 teveapparater, fem stereoanläggningar, fyra videoinspelare och ett femtiotal datorer. DLNA bygger i grunden på en standard som heter UPNP, Universal Plug and Play.
UPNP bygger i sin tur på internetstandarderna tcp/ip och http samt etikettsystemet xml. www.dlna.org
Home Gateway Initiative arbetar mer i skymundan för konsumenten. HGI ska se till att alla typer av bredbands-tjänster, som internet, bredbandsteve, spel och ip-telefoni ska vara enkla att köpa och använda via en standardiserad bredbandsbox - en gateway. Tongivande i HGI är tele- och bred-bandsoperatörer.

Organisationen bildades i december 2004 och leds av nio tunga operatörer, bland dem Telia Sonera, brittiska BT och japanska NTT. Ytterligare ett femtiotal elektroniktillverkare och operatörer är medlemmar. www.homegatewayinitiative.org

IMS står för IP Multimedia Subsystem och är ett slags motsvarighet till växlar i traditionella telenät. IMS knyter ihop olika kommunikationstjänster, exempelvis chatt, telefoni och videotelefoni. Centralt är också så kallad "presence" - att visa hur användarna är tillgängliga - i mobilen, via teven eller datorn och så vidare. Ursprungligen utvecklades IMS för mobilnäten, men kommer att användas i alla typer av nät, både fasta och mobila, och är nu på väg att tas i drift. Kärnan i IMS är den dominerande teknikstandarden för ip-telefoni, SIP, som anpassats för att passa mobil-, tele- och bredbandsoperatörer. Sim-kort används på samma sätt som i mobilvärlden, fast nu även i hemmets gateway och andra anslutna prylar.

Add this blog to Del.icio.us, Digg
or Furl
Create Watchlist for this blog
Add this blog to my Technorati Favorites!

No comments: